รับตรง โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา ม.บูรพา 57

UploadImage
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557

สาขาที่เปิดรับ/จำนวนที่รับ
UploadImage

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
- GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีควมสามารถทางด้านกีฬา(รายระเอียดตามไฟลิแนบ)

กำหนดการ
UploadImage

ที่มา :  http://regservice.buu.ac.th/

สามารถ Download
รายระเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

 

เอกสารประกอบข่าว :

Leave a Reply